กิจกรรมอบรมโครงการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออต้านยาเสพติดรูปแบบออนไลน์

ขอเชิญนักศึกษา ปวช. ชั้นปีที่ 1 ทุกแผนกวิชา ร่วมกิจกรรมอบรมโครงการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออต้านยาเสพติด รูปแบบออนไลน์โดยใช้ Application google Meet ในวันศุกร์ ที่ 24 กันยายน 2564 ในเวลา 8.30-16.30 น. ตามลิงค์ https://meet.google.com/rvu-zuku-yzq