กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) โดยมี นางยุพิน พิมศร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯเป็นประธานกิจกรรม พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้เชิญธงชาติ เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย