ข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหาข่าวประชาสัมพันธ์

22 ธ.ค. 2565 ประกาศเลขที่นั่งสอบ V-NET ปีการศึกษา 2565
4 พ.ย. 2565 ระเบียบการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปวช./ปวส. ประจำปีการศึกษา 2566
2 พ.ย. 2565 กำหนดการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าใหม่ (รอบโควตา) ปีการศึกษา 2566
1 พ.ย. 2565 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
27 ต.ค. 2565 กำหนดการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นวิชาภาพสกีน
19 ต.ค. 2565 กำหนดวันลงทะเบียน วันเปิดภาคเรียน เพิ่มรายวิชา รักษาสถาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565
12 ต.ค. 2565 เอกสารการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565
23 ส.ค. 2565 กำหนดการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา วอศ.เอี่ยมละออ ปีการศึกษา 2566 มาแล้วจ้า
25 ก.ค. 2565 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา)
19 ก.ค. 2565 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลาสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ