ข่าวสารสำหรับครูและบุคลากร

ค้นหาข่าวสารสำหรับครูและบุคลากร

1 พ.ย. 2565 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
27 ต.ค. 2565 กำหนดการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นวิชาภาพสกีน
25 ก.ค. 2565 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา)
19 ก.ค. 2565 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลาสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
4 ก.ค. 2565 ประกาศรับสมัครเจ้าที่ธุรการ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2 พ.ค. 2565 กำหนดวันลงทะเบียน วันเปิดภาคเรียน เพิ่มรายวิชา รักษาสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565
10 มี.ค. 2565 การเปิดสอน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
29 พ.ย. 2564 เอกสารการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564
31 ต.ค. 2564 เอกสารครูผู้สอน
29 ต.ค. 2564 พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ เพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ กับ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)