ข่าวสารสำหรับครูและบุคลากร

ค้นหาข่าวสารสำหรับครูและบุคลากร

4 ส.ค. 2566 รายวิชาที่เปิดสอนโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพกำลังคน Re-Skill, Up-Skill
10 ก.ค. 2566 ขนมเปี๊ยะเสริมผงกากถั่วเหลือง
6 ก.ค. 2566 แบบฟอร์ม สผ.
1 พ.ย. 2565 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
27 ต.ค. 2565 กำหนดการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นวิชาภาพสกีน
25 ก.ค. 2565 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา)
19 ก.ค. 2565 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลาสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
4 ก.ค. 2565 ประกาศรับสมัครเจ้าที่ธุรการ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2 พ.ค. 2565 กำหนดวันลงทะเบียน วันเปิดภาคเรียน เพิ่มรายวิชา รักษาสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565
10 มี.ค. 2565 การเปิดสอน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564