จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2564 นางยุพิน พิมศร ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ห้องเกียรติยศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ