มอบถุงต้านภัยโควิด กิจกรรม CYC ต้านภัยโควิด วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ภายใต้โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 13

นายขวัญ ภมร นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ พร้อมด้วยคณะ และครูที่ปรึกษาทีม ได้มอบถุงต้านภัยโควิด กิจกรรม CYC ต้านภัยโควิด วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ภายใต้โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 13 ให้กับชุมชนใกล้เคียง เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19