พิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ โดยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2564 ณ ลานโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ