เรียนสนุก เรียนที่

Education
Education
แบนเนอร์วิทยาลัย
แบนเนอร์วิทยาลัย
1673317640820
1
VTR - วอศ.เอี่ยมละออ99 (online-video-cutter.com) (1)

Note: Carousel will only load on frontend.

จัดซื้อ / จัดจ้าง

Procurement

24 พ.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการครัวเบเกอรี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 พ.ค. 2566 ประกวดราคาจัดซื้อชุดครัวเบเกอรี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 เม.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (IT) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 เม.ย. 2566 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ประมวลผลคำทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 มี.ค. 2566 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ชุดครัวเบเกอรี่
14 มี.ค. 2566 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (IT)
2 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการโรงแรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 พ.ค. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการโรงแรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ประมวลผลคำทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 มี.ค. 2565 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ประมวลผลคำทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter View

Pageviews 2,344

Days in Range 28

Average Daily Pageviews 84

From Any SERP 0

Unique IPs 754

Last 30 minutes 0

Today 5

Yesterday 40