เรียนสนุก เรียนที่

2576BB01-43F9-489D-AF82-C1777AD468EA
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ (1900 × 817px)
1673317640820
1
VTR - วอศ.เอี่ยมละออ99 (online-video-cutter.com) (1)
banner eovc 3
1677506247137
แบนเนอร์วิทยาลัย

Note: Carousel will only load on frontend.

กิจกรรม วอศ.เอี่ยมละออ

New Release

จัดซื้อ / จัดจ้าง

Procurement

14 มี.ค. 2566 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (IT)
2 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการโรงแรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 พ.ค. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการโรงแรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ประมวลผลคำทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 มี.ค. 2565 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ประมวลผลคำทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ก.พ. 2565 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-GP)

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter View

Pageviews 3,060

Days in Range 28

Average Daily Pageviews 109

From Any SERP 3

Unique IPs 883

Last 30 minutes 2

Today 16

Yesterday 108